Wypadki komunikacyjne

Pomagamy uzyskać należne świadczenie z ubezpieczenia polisy OC sprawcy. Powierzając nam sprawę możesz liczyć na kompetentne, darmowe porady we wszystkich kwestiach prawnych związanych z wypadkiem np. dotyczące świadczeń ZUS, postępowania karnego czy sprawy spadkowej. Ofiarom wypadków komunikacyjnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oferujemy pomoc finansową. Możemy uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny do 20 lat wstecz. Jeżeli w sprawie były już wypłacone świadczenia oferujemy darmową analizę pod kątem zwiększenia przyznanych kwot. Nie ponosisz żadnych kosztów, a wynagrodzenie potrącamy z kwoty uzyskanej od ubezpieczyciela.

Szkody z OC

Odzyskaj należne odszkodowanie za uszkodzony pojazd. Nawet jeżeli dostałeś już odszkodowanie z OC sprawcy możesz otrzymać dodatkowe pieniądze! Jak to działa?

  • Przedstawiasz nam kosztorys ubezpieczyciela.
  • Bezpłatnie analizujemy szkodę.
  • Otrzymujesz dopłatę do odszkodowania.
 

Błąd medyczny

Błąd medyczny to działanie lub zaniechanie lekarza, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego powodujące szkodę u pacjenta. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu oferujemy pomoc w sprawach kierowanych przeciwko zakładom opieki medycznej jak również lekarzom prowadzącym praktykę indywidualną.

Pomagając Ci w uzyskaniu świadczeń finansowych nie pobieramy żadnych opłat z góry, a jedynie prowizję od uzyskanej kwoty.

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy może spotkać każdego. Pamiętaj, że oprócz odszkodowania z ZUS-u możesz strać się również o odszkodowanie od pracodawcy, wypłatę środków umożliwiających zmianę zawodu czy renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeżeli masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie powypadkowe skontaktuj się z nami. Weryfikacja sprawy jest całkowicie bezpłatna.

Pożary

Często zdarza się, że odszkodowanie za pożar w domu lub mieszkaniu odbiega wysokością od oczekiwać i potrzeb ubezpieczonych.
Najczęstszą przyczyną wadliwych decyzji ubezpieczyciela jest:

  • błędna opinia dotycząca przyczyny powstania pożaru
  • błędna interpretacja przepisów przeciwpożarowych
  • błędna wykładnia ogólnych warunków ubezpieczenia
  • błędna ocena związku przyczynowo-skutkowego powstania pożaru

W przypadku odmowy lub zaniżenia wypłaty odszkodowania z tytułu pożaru jesteśmy w stanie wyegzekwować należne odszkodowanie.